Ofta är vi otränade i att reflektera över oss själva och framför allt över våra relationer, då det sällan är något vi lär oss i skolbänken eller från vår uppfostran. 

Reflektionsbrunnen

En modell för reflektion kan liknas vid en brunn, där vi behöver gå på djupet för att hitta det livgivande vattnet, i detta fall de bästa lärdomarna, de viktigaste insikterna och de innerligaste samtalsämnena för en god arbetsrelation. När vi ser tillbaka på en upplevelse med avsikten och förhoppningen att lära oss något av den kan vi göra denna bearbetning på olika nivåer.

Repetera 

Det är lätt att vi fastnar på en ytlig nivå av reflektion där vi endast repeterar det som skett. ”I måndags hade vi ett teammöte om produktutveckling. Det ledde till ett gräl om kostnader och konstaterandet att alla idéer var omöjliga att genomföra. Efter mötet surade alla på varsitt kontorsrum."   På denna ytliga nivå får vi inte till oss några nya lärdomar och insikter.

Modellen Reflektionsbrunnen hämtad ur Ledarskapsskolan lektion 6
Referera

På nästa nivå, refererar vi det som skett. Precis som sportreferenten återger det som för stunden är mest intressant att återge kan vi se på situationen på detta vis. ”Vad gjorde vi i måndags?” ”Vi grälade om produktutveckling!”. Detta säger oss något om vad den andra personen funnit mest intressant att återberätta, men ger inte heller upphov till så mycket nya lärdomar.

Recensera

Tar vi oss en nivå djupare i vårt samtal kommer vi till det som i modellen kallas att recensera. Precis som en recension av en film så blandar vi här in åsikter, tyckanden och tänkanden. ”I måndags hade vi ett möte om produktutveckling och då lyssnade du knappt när jag presenterade min idé. Sedan hade vi ett gräl om avsaknaden av finansiering. Sen gick alla in på sina rum och surade var för sig och jag fick inget gjort resten av dagen”.  

Här lär vi oss den andre personens åsikter och i viss mån hur han eller hon uppfattar mig i vissa lägen vilket kan öka förståelsen för varandra något. Det ger dock inte upphov till de djupa lärdomar som lägger grunden för ett bra samarbete och en god arbetsrelation.

Reflektera

För att uppnå verklig utveckling behöver vi ta oss till reflekteranivån i botten av brunnen.

Vi talar inte bara om vad som hände utan också om hur vi upplevde det som skedde med utgångspunkt i våra egna känslor.

 ”I måndags hade vi ett möte om produktutveckling. Eftersom du samtidigt skrev på datorn upplevde jag det som att du var oengagerad och inte lyssnade. Sedan hade vi ett gräl om avsaknaden av finansiering, vilket kändes tråkigt för mig eftersom jag kämpat så med min idé. Att få höra att det inte finns pengar för att förverkliga idén, sänkte verkligen min vision. Jag tror att många kollegor surade på sina rum på grund av uppgivenhet, åtminstone känns det så för mig. Jag har inte lust att vara kreativ på utvecklingsfronten då finansieringen är osäker. ”

När din kollega fått beskriva situationen utifrån hans världsbild är det sedan din tur att beskriva hur du har upplevt situationen, berätta bakgrunden till ditt agerande och dina känslor inför det inträffade.

Tillsammans tittar ni sedan utan att döma på dessa händelser och känslor och ser vad de har att lära er för framtiden.

Vad var det som hände? Vad var det som är bra med händelsen? Vad lär vi oss inför framtiden? Hur ska vi göra nästa gång?

Dra inte för snabba slutsatser av det som hänt. Ibland behöver man sova på saken för att fatta ett bra beslut om hur man går vidare.

Försök att hitta lärdomar som stärker er som människor, som bygger på er självkänsla, som får er att gå åt rätt håll. Skilj på prestation och person! Det var personens handlande som var fel, inte personen i sig själv.  

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.