Ledarskapsskolan ger dig tio konkreta tips för att skapa större motivation och därmed bättre effektivitet bland dina medarbetare. 

1. Förmedla den stora bilden

Saker och ting får mening i ett större sammanhang. Att förmedla din och organisationens större vision för vad ni vill skapa i världen och få medarbetarna att förstå den bilden och ta den till sig är A och O. Varför gör vi det vi gör varje dag, vad är kundnyttan?  Alla organisationer har en kund, även om man inte är lika van att tänka kund inom kommun, stat eller föreningslivet. Inom statliga organisationer t ex är det samhällsmedborgaren.

Genom att skapa en helhet, känner medarbetaren hur viktig ens lilla del är i det stora maskineriet och kan lättare prioritera sina arbetsinsatser så de går i linje med organisationens. Om medarbetarens egna värderingar och mål i livet står i harmoni med organisationens mål är detta ännu bättre, då motivationen kommer av sig självt.

2. Klargör vad som saknas

Kompetens att göra något består av tre delar; vilja, kunnande och mod. Klargör genom frågor och efterforskning vad som bromsar dina medarbetare och agera därefter. Vill de inte? Har de inte tillräcklig kunskap, eller vågar de inte? Hur agerar du som ledare på det? Behöver de mer utbildning eller stöd av någon med mer erfarenhet? Hur skapar ni en miljö där det känns tillåtet att misslyckas?

3. Lär känna drivkrafterna

Ta dig tid att lära känna och förstå dina medarbetares drivkrafter. Vissa drivs av att skapa struktur och ordning, andra att få driva mot mål. Att skapa välmående för andra eller att få vara flexibel i sitt arbete kan också vara stora drivkrafter.

4. Använd dynamiken mellan välbehag och obehag

Människor motiveras av två olika saker; önskan att uppnå välbehag och önskan att undvika obehag. Vi behåller gärna saker och ting som de är, då förändring associeras med mer obehag än välbehag. Skapa därför positiva målbilder av vad en förändring kan innebära, men måla också upp vad för negativa konsekvenser det kan bli av att behålla nuläget, exempelvis nedskärningar om inget görs för att öka vinsten.

5. Få dina medarbetare att känna sig sedda

Alla har vi en längtan efter att bli sedda. Uppmärksamma dina medarbetare, ge dem uppskattning, tid och feedback. Både för den person de är, de positiva egenskaper de besitter och för det de åstadkommer. 

6. Sätt mål som känns stimulerande

Alltför utmanande mål leder till ett för stort gap mellan vad som är idag och vad som ska vara imorgon och leder till överväldigade medarbetare. Ett för lågt satt mål, känns inte utvecklande. Ett mål som medarbetaren själv varit med om att sätta, skapar en känsla av sammanhang och delaktighet då de fått vara med i processen, vilket ökar motivationen för att lyckas med målen.

7. Det som inte växer, det dör så sakteliga

Det finns inget noll-läge. Antingen utvecklas vi eller så dör vi så sakteliga. Ge dina medarbetare möjlighet att växa. Håll upptäckarglädjen och nyfikenheten vid liv. Ta reda på vad dina medarbetare har lust att utveckla och skapa utrymme för det. På företaget Google ges t ex varje medarbetare 20 % av sin arbetstid att ägna sig åt projekt de själva kommit på.

8. Människor vill kunna påverka

Undersökningar visar att människor tycker att möjligheten att påverka sin arbetssituation, är viktigare än högre lön och att stressen minskar om man känner att man kan ha inflytande över sitt arbete. Ge dina medarbetare möjlighet att påverka i stort eller smått.

9. Var en förebild

Vi gör inte som andra säger, vi gör som andra gör. Om du är en motiverad ledare, kommer din energi att förändra andra. 

10. Utbildning skapar nya möjligheter

En bra utbildning kan ge dig nya perspektiv och intryck, som hjälper dig utvecklas i ditt ledarskap. Välj kurs med omsorg, fråga dig vad du vill ha ut av kursen och hitta det som matchar dina behov. Ta in referenser från tidigare deltagare och skapa utrymme i kalendern så att du kan fokusera på utbildningen och någon annan sköter affärerna på kontoret.

Börja redan idag

  1. Fundera över hur man på er organisation kan arbeta med att skapa en förståelse för visionen, hos medarbetarna. Vad är det vi gör varje dag och framförallt- varför? 
     
  2. Att delta vid samtal kring fikabordet, kan ge dig som ledare värdefulla tips på hur du kan uppmärksamma dina medarbetare för deras väl genomförda arbetsinsatser. Vilka av dina medarbetare skulle uppskatta en klapp på axeln, vem skulle vilja bli bjuden på tårta, vem tror du uppskattar att få erbjudande om att jobba hemifrån under en tuff period? 

  3. Har du tänkt över vilka mål organisationen har? Är det ledningen eller medarbetarna som satt målen? Är de motiverande och tillräckligt högt satta? 


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.