Åse Pavelsen om medveten närvaro

I dag, med all aktivitet som ständigt pågår runt oss på arbetsplatserna, är det lätt att distraheras. För att vara effektiv kanske du gör flera saker på en gång; svarar på mail samtidigt som du pratar med en medarbetare. Planerar möten samtidigt som du funderar vem som ska hämta på dagis o.s.v.

Det skapar en inre mental spänning, såväl som en fysisk spänning i muskler. Att försöka bemästra "multi tasking" påverkar din förmåga att fatta beslut negativt. Du missar helt enkelt en del av informationen. Rent fysiskt kan vi bara vara på en plats i taget - låt detsamma gälla din tanke.

Att vara medvetet närvarande blir allt viktigare, för att fungera som ledare. Det ökar möjligheten till bättre val både i vardagen och på jobbet samt erbjuder ett mer avslappnat förhållningssätt till livet.

Mindfullness kommer från den Buddhistiska traditionen där man mediterar för att öka medvetenheten om sig själv och sin omgivning.

Jon Kabat Zinn myntade begreppet Mindfulness som ursprungligen kommer från en översättning av ordet "sati" (betyder ungefär "att komma ihåg att vara närvarande").

Observera nuet

Den kanske viktigaste delen för att påverka ditt ledarskap är att hålla uppmärksamheten i nuet. Det är då du kan ta ansvar för att du lägger märke till det som är viktigast i stunden. När du upplever nuet helt och fullt och samtidigt riktar uppmärksamheten inåt till känslor, tankar och reaktioner - då ökar du din självkännedom.

Vad säger dina inre röster? Vad är det som får dig att förlora jämvikten? Det är inte brist på intelligens eller kompetens som är orsaken till dåliga beslut utan snarare brist på medvetenhet om vilka känslor som driver våra reaktioner. En ledare som tillämpar mindfulness är observant på nuet och det som pågår, kan lätt se vad som behövs och vidtar åtgärder.

Skilj på orsaken till reaktionen och reaktionen

Beskriv tankar som tankar, känslor som känslor, inte som faktum utan som subjektiva reflexioner.

Att sätta ord på det du observerar inom dig och använda kontrollerad uppmärksamhet för att fokusera tankar och förnimmelser i kroppen gör att du blir bättre på att leda dig själv. Det ger en insikt om att du inte behöver reagera på alla tankar och känslor.

Inte döma eller bedöma

Inom mindfulness är ett accepterande förhållningssätt centralt. Att acceptera det som är, genom att "kasta ljus" över det som pågår i ditt inre och bli medveten om automatiska reaktioner utan att döma. Det handlar om att vara ett opartiskt vittne till din upplevelse. Ta ett steg tillbaka och titta på det som sker med ett öppet sinne och nyfikenhet!

Ett stillat sinne ger ökat fokus

Brist på fokus är ett problem idag. Fokus är en nyckel till produktivitet. Genom meditation och övning i medveten närvaro ökar din förmåga till fokus och att välja sinnestillstånd. För alla ledare är förmågan att behålla ett gott sinnestillstånd och att kunna påverka sitt eget tillstånd viktigt. En ledares tillstånd sprider sig snabbt till alla runt omkring.

"Du läcker det du tänker".

Omsorg om dig själv

Kom ihåg; du får ingen tid, du behöver helt enkelt ta dig tid.

Ta en stund dagligen och stanna upp. Använd alla sinnen till att verkligen se, höra och känna. Hur känns vinden mot ansiktet, hur doftar hösten, vilka ljud hör du? Med lite träning blir medveten närvaro en livsstil.

Meditation är en del av mindfulness och här visar modern forskning att meditationen påverkar hjärnan positivt och ökar stresståligheten.

När du är närvarande inger du förtroende, kommunicerar tydligare och ger ett engagerat intryck av dig själv och din organisation

De du möter känner sig sedda och delaktiga. Att leva i nuet minskar stressen och ökar effektiviteten.

Övning i mindfulness

Här är en enkel övning som alla kan göra.

Sitt en stund i lugn och ro och ta några djupa andetag. Följ och observera andningen. Lägg märke till hur känns det när du drar in luft genom näsan, följ andetaget ända ned längst ner i lungspetsarna och känn hur magen spänns ut. Lägg märke till det korta andningsuppehållet som blir automatiskt innan du släpper ut luften. Följ sedan hela andetaget ut igen. Upprepa tre gånger eller fler.

Artikeln är skriven av Åse Pavelsen.
Åse är certifierad NLP- trainer (INLPTA), huvudlärare i utbildningsföretaget NLP for life samt coach för både privatpersoner och företag.
Hon brinner för att hjälpa andra att utveckla sitt personliga ledarskap, sin inre drivkraft och motivation.
http://nlpforlife.se/

Åse är också utbildad akupunktör och qigong-instruktör.
Hon driver företaget Harmoni & Hälsa där hon erbjuder tjänster inom hälsoområdet, med specialisering inom stress, allergier och utbrändhet.

http://harmoni-halsa.com/


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.