Heidi Andersen inför mindfulness i organisationer

Redaktionen har haft nöjet att intervjua Heidi Andersen, författare och föreläsare i ämnet mindfulness, för att ta reda på hur mindfulness kan hjälpa ledare och medarbetare att nå en ökad kreativitet och effektivitet samt minska stressen.

Mindfulness har blivit något av ett modeuttryck. Det har blivit trendigt. Förut gick man som individ på mindfulnesskurser, för att hantera stressen i sitt eget liv. Numera har fler och fler organisationer utbildat hela personalstyrkan, då de insett vilka fördelar det finns med att medarbetarna är mer fokuserade på nuet.

Jag beslöt mig för att ta reda på vad mindfulness egentligen kan åstadkomma och hur det går att få in i våra knökfulla scheman, rent praktiskt.

Vad är nyttan med mindfulness i organisationer?

- Mindfulness har genom forskning visat sig leda till reducerad stress, ökat fokus och en ökad effektivitet inom organisationen.

En ökad medvetenhet och närvaro ger mer balanserade individer som fattar väl avvägda beslut, säger Heidi och hänvisar till hjärnforskning och statistik som ger stöd för dessa uttalanden.

Mindfulness - ett kraftfullt verktyg för ledare

Mindfulness ger dig inre kunskap om dig själv och ditt förhållningssätt till organisationen, för att se hur du bäst kan bidra, menar Heidi och räknar upp flera fördelar av detta:

  • Du får möjlighet att reflektera över vad som pågår inom dig och omkring dig.
  • Du blir mer äkta, autentisk, i ditt ledarskap.
  • En ledare som har självkännedom och en hög grad av självreglering, fastnar inte i känslomässiga reaktioner och kan därför vara mer kreativ i problemlösningar.
  • En självmedveten ledare, springer inte på det som syns och hörs mest ("brandkårsutryckningarna") utan kan prioritera bland sina aktiviteter och agera förnuftigt.

Tre A - Andas. Acceptera. Agera.

En minnesregel som Heidi lär ut är bland annat "Tre A". När hon berättar om dessa tre, lyssnar jag fascinerat. Så enkelt, men ändå så övergripande.

- När något oförutsett, brådskande eller negativt inträffar - använd dig av regeln: Andas- Acceptera - Agera.

Andas

Ta ett djupt andetag för att ändra ditt tillstånd. Andningen hjälper dig att inte ge efter för den första impulsen som ofta får kroppen att producera stresshormoner för att vi ska kämpa - eller fly.

Acceptera

Vad pågår egentligen? Du betraktar situationen och konstaterar att "OK, så det är detta som är". Du behöver inte tycka om situationen, bara inse att du är just här, just nu.

Reflektera över vad det är som pågår inuti. Är det ett reaktionsmönster? Är det Sanningen? Tankarna- har de med verkligheten att göra eller har de med känslor att göra?

Agera

Kommer du förbi reaktions- och känslofasen och har accepterat nuläget, så är det dags att agera. Vad behöver du göra för att ändra på situationen? Även fast du säkert har massor av känslor kring det inträffade, så gör du ett val att göra något aktivt. Du agerar i ett försök att ändra situationen.

Ett exempel: Uppslukad av tankemönster

- Ett vanligt scenario på jobbet är att du är med om något oförutsett - du blir t.ex. meddelad om en nära förestående förändring inom organisationen.

Din första reaktion är att du blir förbannad och upplever (därför) nyheten som negativ. Du tycker att allt är katastrof, för att du fått för lite information om denna förändring.

Genom att fastna i dina känslor och inte kunna acceptera händelsen kan du inte agera på ett rationellt sätt.

Fundera över om känslorna står i proportion till det som hänt eller om du blir uppslukad av dina egna tankemönster? Heidi påminner här återigen om minnesregeln Andas - Acceptera - Agera, för att komma vidare.

Motsatsen till acceptans är reaktion

Heidi menar att vi ofta lägger in en passitivitet i ordet "Acceptans" .

- Men acceptans innebär inte att du bara ska lägga dig ner och bli överkörd av det som hänt.

I själva verket är acceptans ett aktivt, modigt val. Du väljer att acceptera situationen precis som den är, oavsett vad den väcker för känslor hos dig, säger hon övertygande.

- Det är faktiskt mer passivt att INTE acceptera, menar Heidi. - Om du inte accepterar, vad gör du då? Du bara reagerar. Det är ofta en enklare utväg att reagera, reaktionen kommer ju av sig själv, från ryggmärgsreflexen.

Det är vanligt i organisationer att hamna i det reaktiva icke-accepterandet, men då skapas också en offermentalitet. Man hör kanske medarbetarna säga:

"Varför händer detta mig? Det här behövde jag verkligen inte med tanke på allt det som jag har på mina axlar att göra redan.." De fastnar i negativa känslor och offertänk.

Mindfulness i praktiken

Så hur gör man då rent praktiskt när man ska införa mindfulness i en hel organisation?

- Man kan inte införa något i organisationen, som man själv inte förstår. Jag håller kurs för många företagsledare som inför detta i deras egen vardag först. Därefter kan de dela med sig av sin förståelse för mindfulness till sina medarbetare, menar Heidi.

Det gäller att hitta vägar till att få mindfulness att fungera i just din egen vardag med de utmaningar som just du träffar på. Hur kan du lyckas skapa tillfällen i din arbetsdag till att vara mer närvarande? Hur kan du skapa tillfällen till ett inre lugn?

Vad behöver just du för att inte fastna i tankemönster? Vad behöver du för att lättare kunna Acceptera och Agera när negativa saker inträffar?

Heidi Andersen har lång erfarenhet av mindfulness. Hon är utövare sedan 15 år och har deltagit vid utbildningar för grundaren Jon Kabat-Zinn. Hon var en av de första att undervisa mindfulness i Sverige. De senaste sju åren har hon medverkat i tv, radio och ett flertal tidningar. Dessutom har hon genomfört ett stort antal föreläsningar på företag, kommuner och till och med på Regeringskansliet.

Heidi är också författare till boken "Mindfulness för föräldrar" (Bonnier förlag, 2009) som hon skrev tillsammans med Anna-Maria Stawreberg.

Du kommer i kontakt med Heidi via MindfulnessMeditation


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.