Janne Paulsson

Som positiv bieffekt av det coachande ledarskapet blir ledaren mer kompetent och får tid för sina egentliga arbetsuppgifter.

Janne Paulsson, ledarskapskonsult och ledarcoach ger dig fem tips om hur coachande ledarskap kan göra livet lättare för dig och för dina medarbetare.

Coachande ledarskap är en allt mer efterfrågad kompetens hos, och av chefer, och ledare, vilket jag ser som positivt, då coachande ledarskap skapar ett lärande arbetsliv och motiverade medarbetare.

Men det handlar om att göra det klokt.

Den kloke coachande ledaren är nämligen medveten om det ojämlika förhållandet som råder mellan chef och medarbetare. Som chef har du makt över den enskildes möjlighet till utveckling, trygghet och trivsel. Det finns som vanligt inga genvägar...

Att gå en coachutbildning och sedan kalla in alla medarbetare till coachsessioner skapar mest bara förvirring. Den coachande ledaren lägger sig till med ett coachande förhållningssätt och gör det inte bara till en ny ledarstil, utan en livsstil.

Här kommer några tips som förhoppningsvis i sin tur väcker några tankar på vägen till en nytt förhållningssätt.

Lita på dina medarbetare

Alla dina medarbetare går till jobbet med en bestämd intention att göra ett bra jobb. Jag har personligen aldrig hittills under mitt 35 åriga yrkesliv träffat någon som har den motsatta uppfattningen, d.v.s. att deras mål är att göra ett dåligt jobb.

Trots detta träffar jag ofta chefer som tvivlar på deras medarbetares vilja. 

Tillhör du gruppen som anser att andra ska förtjäna din tillit? Byt fokus och bestäm dig för att ha tillit, till dess motsatsen är bevisad.

Mitt tips att du först sätter dig ner och funderar över dina egna attityder och värderingar.

Du måste som ledare tro på dina medarbetare, tro på deras inneboende potential och vilja att utvecklas och prestera.

Ge utrymme

Modern forskning är samstämmig när det gäller motivation. För att vi människor ska engagera oss och känna motivation krävs utrymme för eget agerande, utrymme för lärande och möjligheten att göra nytta.

Ge dina medarbetare utrymme för självständigt agerande, ge dem utmaningar som leder till nytt lärande, gör det tydligt för dem vad som är företagets eller organisationens yttersta syfte.

Ta dig själv tid att fundera på din verksamhets syfte. På vilket sätt gör ni nytta i samhället eller skapar en bättre värld? Förmedla dina tankar till dina medarbetare.

Människor vill göra ett gott jobb och dessutom göra det för ett gott syfte.

Gå inte i coachfällan

Glöm inte din roll. Du är chef eller arbetsledare, du har inflytande över dina medarbetares välbefinnande. 

Skaffa dig kunskap om coachning, till exempel genom att gå en kurs, men kom ihåg att du aldrig kan vara coach till dina medarbetare av den enkla anledningen av att du inte kan växla mellan rollen som chef och rollen som coach. För medarbetarna är du hela tiden samma person inför vilken man måste vakta sin tunga.

Men det du kan är att i ditt ledarskap ha ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att du tror på dina medarbetares förmåga att lösa arbetsuppgiften och hjälpa dem att se och hitta sina metoder för detta. 

Skilj på vad och hur

Din roll som ledare är att veta vad som ska göras och vilka ramar som gäller. 

Den coachande ledaren överlämnar hur det ska göras till sina allt mer kompetenta medarbetare. Den coachande ledaren kan släppa kontrollen och ansvaret till medarbetarna. 

För varje gång som du styr över hur arbetsuppgiften ska genomföras, har du medverkat till att göra dina medarbetare mer resurssvaga, de tappar kompetens.

För varje gång du har modet att överlämna hur till dina medarbetare, så ökar deras förmåga att lösa problem, deras kompetens ökar. Det är inte du som ska vara framgångsrik.

Jag träffade en teaterpedagog som berättade för mig att en skådespelares viktigaste uppgift när hon kliver upp på scenen, är att få motspelarna att briljera! Det är tricket till bra teater. Överfört till arbetslivet så är din roll som ledare och chef att få dina medarbetare att briljera, det är det som skapar framgångrika organisationer.

Utveckla din ledarförmåga

Lite bonustips till sist. Se till så att du utvecklar din förmåga att vara ledare. Ge dig själv den typ av utmaningar som du ger dina medarbetare.

Läs bra böcker:

- "Coaching" av Susann Gjerde. 

- "Att leva och verka till 100%" av Stephen R Covey. Har du redan läst den? Läs den en gång till!

-"Att skapa ett framgångsrikt team" av Susan A Wheelan. 

- "Drivkraft" av Daniel H Pinks .

Utveckla dig som ledare genom att

* gå på ledarskapskurser – av alla sorter. Ibland kan den mest oväntade kursen vara den mest lärorika. 

* botanisera bland alla fantastiska föreläsningar på http://www.ted.com/

* skaffa dig en coach.

Artikeln är skriven av Janne Paulsson, ledarskapskonsult och ledarcoach på Janne Paulsson Utveckling JPU, som genomför utbildningar och utvecklingsprogram för ledare, ledningsgrupper  och medarbetargrupper.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.