Laura Sjölander

Att bjuda in gästskribenter till numret har verkligen gett ett nytt sken på coaching, coachens roll och hur du anammar det coachande ledarskapet i organisationen.

Hur tänker du som coachande ledare? Och när är det inte läge att vara coach? Vad tycker du?Read More

Det kan finnas en mängd frågor som ledaren inte kan ställa till sina medarbetare.

Ojämlikt förhållande

Även om du som ledare har en ödmjuk inställning, har en relation med dina medarbetare som bygger på tillit och uttrycker att det som sägs under coachingsamtalet stannar mellan rummets fyra väggar, så menar Janne Paulsson i sin artikel att du som ledare inte kan agera coach fullt ut för att du till syvende och sist är chef, vilket för medarbetaren innebär att ni har ett ojämlikt förhållande.

Inför chefen vill vissa inte blotta sina svagheter, av rädsla för att det kan spela in vid en förlängning av vikariat, löneutveckling osv.

Vissa frågor är problematiska

I några situationer kan vi nog iallafall vara överrens om att det medför vissa svårigheter att agera coach som ledare.

Att prata om ett eventuellt karriärsbyte, eller att nå sina innersta drömmar - så kallad lifecoaching, är ganska tydligt frågor som medarbetaren får förlägga utanför arbetstid i sitt sociala nätverk eller med en utomstående coach.

Paul Søndergaard, skriver i sin artikel om ett coachingsamtal i praktiken där han beskriver hur han coachat en kvinna som blivit headhuntad. 

Som chef kan du också ibland få det problematiskt i en coachingsituation, när du sitter inne på information som du ännu inte får lyfta för medarbetaren, gällande omorganisationer eller framtidsplaner som påverkar aktiekurser mm.

Coacha eller chefa?

Självklart kan du som ledare heller inte bara se på när medarbetaren väljer att agera på ett sätt som skulle kunna resultera i ekonomisk katastrof för organisationen, för att du som coachande ledare har gett ansvaret för HUR man tar sig till målet till dina medarbetare. Använd det coachande förhållningssättet som ett verktyg vid rätt tillfälle.

Ibland kan det räcka med att se över sin agenda för dagen eller då specifika situationer uppkommer. Ska jag agera coach i detta läget eller behövs det en chef just nu?

Att tro att det coachande ledarskapet bara handlar om att bara lyssna, ge glada tillrop och peppa medarbetaren, menar Karin Ulfhielm i sin artikel, kunde inte vara mer fel. Coaching är en metodik som får människor att växa genom att man med hjälp av coachen tittar närmare på sig själv.

Bär med dig det coachande förhållningssättet

I artiklarna talas det om att införliva det coachande förhållningssättet som något som man bär med sig hela tiden - som ett sätt att se på medarbetarens möjligheter.

Det coachande förhållningssättet ser på medarbetarna som personer som vill och kan ta ansvar för sitt liv, som besitter en massa kompetens och som växer av att ta sig an utmaningar, istället för att få problemen lösta av närmaste chef.

Att arbeta med det coachande förhållningssättet ger medarbetaren möjligheter att utvecklas och de blir därför mer motiverade, får ökat självförtroende och självtillit, vilket resulterar till en helt annan prestation och arbetsglädje. Det är väl något eftersträvansvärt för alla ledare.

Lär medarbetarna fiska

Ska du servera medarbetarna fisk, så får du fortsätta servera dem varje dag, eller ska du ge dem verktygen och kunskapen för att själva kunna fiska, så kan de utvecklas och själva stolt förse sig med mat på bordet nu och för all framtid?

För din lycka i det coachande ledarskapet,

Laura Sjölander

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.