Kvinnlig doktor

Vad skulle en ökad kundtillfredsställelse om 57%, ökad motivation hos medarbetarna med 58% eller en trolig förbättring av känslan för ert varumärke kunna ge er? Större intäkter, bättre marknadsposition? Vad är nyckeln?

McKinseyrapporten "Woman Matter" menar att det handlar om jämställdhetsarbete.

Jämställdhet kan vara en tillgång för bolagets image menar konsultbyrån McKinsey som pekar på att jämställdhetsarbetet samlar företaget, de anställda, aktieägarna och kunderna.

Andra positiva effekter av jämställdhetsarbetet är bland annat ekonomiska. Enligt konsulterna på McKinsey visar deras undersökningar att det ökat medarbetarnas motivation med 58% och kundtillfredsställelsen med 57%. 69% av företagen noterade dessutom en förbättring av varumärket.

Kvinnliga ledare ger effektiva organisationer

Rapporten "Women matter" från McKinsey visade redan när deras undersökningar kring jämställdhet började 2007, att om bolag har fler kvinnor i ledande position syns en märkbart positiv inverkan på organisationens effektivitet såväl som rörelseresultat och aktiekursen.

Med hjälp av ett diagnostiskt verktyg kartlades 231 företag utifrån organisationens vad gäller ledarskap, direktiv, ansvar, samordning, extern orientering, förmåga, arbetsmiljö samt värderingar.

Med en enkätbas om 58 000 tillfrågade, rankades de företag som hade tre eller fler kvinnor i ledningsfunktioner generellt sett högre för varje kriterie, än de företag utan några kvinnor i topp.

Man gjorde också en undersökning av de 89 mest jämställda europeiska företagen som visar sig utklassa sin sektor i form av räntabilitet på eget kapital, (11.4 % jfr med 10.3% i genomsnitt), rörelseresultat (11.1% mot 5.8%) och aktiekursens tillväxt (64% mot 47%).

Kunderna allt oftare kvinnor

Om man ser till vilka som är din organisations kunder i dagsläget, så kanske det lönar sig att tänka om och tänka nytt. Rapporterna tar fasta på att kvinnor får en allt större påverkan och står nu för en övervägande del i köpkraften för hushållsinköpen, även för traditionellt mansdominerade marknader såsom inköp av ny bil eller dator.

Kanske finns det en möjligheter att faktiskt anpassa era produkter så de tilltalar kvinnors intressen och täcker deras behov? Kan det finnas nya segment att bearbeta? Vissa företag har tagit hjälp av designbyråer för att designa produkterna till en kvinnlig kundkrets, såsom arbetsbyxor med vackra blommönster för trädgårdsarbete eller grillar i trendiga färger. 

För dig som vill läsa mer och få inspiration för hur jämställdhet kan få affärerna att blomstra eller organisationer att arbeta mer effektivt finns ytterligare läsning nedan.

Källa:

Här kan du ladda ner rapporten "Woman Matter 2012. Making the breakthrough." McKinsey 2012.

Här kan du ladda ner rapporten "Woman Matter 2010.Women at the top of corporations: Making it happen". McKinsey 2010. 

Här kan du läsa rapporten "Woman matter. Gender diversity, a corporate performance driver." McKinsey 2007. 

Se klippet på TV4 nyheterna "Jämställda företag mer lönsamma" . 

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.