Boj som guppar på vattnet

Människor ser världen genom ett filter, utifrån den bakgrund, samt de erfarenheter och värderingar som de fått med sig genom uppväxten- kanske från föräldrar, skola, vänner osv.

Detta filter styr individens val och agerande.

Två medarbetare som till synes har samma förutsättningar och ställs inför samma scenario, kommer att agera helt annorlunda, beroende av de attityder och värderingar de styrs av. Detta kommer också leda till helt olika slutresultat.

En modell för att förstå och påverka 

När du arbetar som ledare inom en organisation måste du försöka se bakom de till synes självklara förutsättningarna som märks på ytan. Grunden för ett lyckat ledarskap ligger i att skrapa på ytan och se bortom det ögat uppfattar.

En modell för att skapa förståelse i vad som styr individuella handlingar benämns VAB: Värdering, Attityd och Beteende.

En visuell bild av modellen benämns ofta som en boj för en båt som ska förtöjas.

På ytan guppar själva flytbojen, den del av bojen som syns, vilket representerar beteendet. Beteendet är det som omgivningen kan ta del av.

Under ytan finns kedjan, vilket representerar de attityder vi alla bär på. Attityder kan möjligtvis skönjas ibland när vattnet är lugnt och klart, men går inte riktigt att ta på.

Attityderna är i sin tur kopplade till själva bojstenen, vilket motsvarar våra värderingar. Bojstenen ligger tung och trofast mot havets botten. Värderingarna upplevs som orubbliga delar av våra självt.

Genom att ta reda på vilka värderingar våra medarbetare styrs av, får vi en större förståelse för deras attityder som i sin tur påverkar beteendet på ytan.

Förändring börjar med värderingar

Ska du arbeta med att förändra något inom organisationen måste du börja där, under ytan med det mest grundläggande; nämligen värderingarna.

Ett beteende kan vara lätt att påverka, men eftersom beteenden styrs av värderingarna, så faller personer lätt tillbaka i gamla mönster.

Utsagor såsom : "Såhär är det" eller "Så har vi alltid gjort, det går inte att göra på ett annat sätt" tyder på att uppfattningen är knuten till värderingar som individen har och är därmed svårare att förändra.

Har du som ledare insikt i hur värderingar styr människor, blir det lättare att arbeta med organisationsförändringar eller företagskulturen.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.