Tankfull

Att leda andra bygger på att kunna leda sig själv först och främst och en klok ledare agerar inifrån och ut.

Detta innebär att du behöver ställa dig själv frågor kring vilka värderingar som ska styra ditt ledarskap. Vad är viktigt för dig och vilken sorts ledare vill du vara för dina medarbetare?

Att reflektera över värdeord såsom empati, styrka eller passion blir lätt livlöst om man inte först klargjort för sig själv vad de uttrycken innebär för just mig? Vad laddar du orden med för innebörd?

Definitioner är viktiga, för att du och andra ska förstå vad värdet består i. 

Altaleda delar här med sig av några tankeövningar som hjälper dig att komma fram till vad som känns viktigt för dig nu och i framtiden. När du gör övningarna, försök att vara så ärlig du kan mot dig själv och känn efter i hjärtat vad du anser ha störst värde i ditt liv. Försök bortse från den socialt accepterade etiken kring hur man "ska" tycka eller tänka. 

Övning 1. Artikeln om dig

Föreställ dig att du har gått i pension.

En journalist vill skriva en artikel om din spännande karriär och ditt fantastiska ledarskap i en ledarskapstidning.

 1. Vad skulle du vilja att de lyfte fram i artikeln?
 2. Vilka egenskaper karaktäriserar dig?
 3. Vilka prestationer skulle du vilja ha hunnit med fram till pensionen?
 4. Vilka beslut skulle du vara mest stolt över?
 5. Vad skulle du önska att journalisten inte hade fått reda på när de gjorde sin research? 

Svaret på dessa frågor kommer att vägleda dig i din strävan till ett ledarskap baserat på värderingar.

Detta kan också hjälpa dig att lättare att upptäcka vilka mål som känns viktigast för dig. 

Övning 2. Ett halvår kvar

Föreställ dig nu att du gör ett läkarbesök och doktorn talar om för dig att du endast har ett halvår kvar att leva. Jobbig övning, vi vet, men den kan klargöra en hel del saker för dig.

 1. Vad är viktigt för dig att ta dig tid för?
 2. Vad vill du prioritera? Vad känns viktigt att "hinna med"?
 3. Vad kan du strunta i?  Vad prioriterar du bort?
 4. Vad vill du göra mer av? 
 5. Vad är det du gör idag, som du vill göra mindre av?

Svaren på dessa frågor kan ge dig en vägledning i nuet, för att kunna göra prioriteringar utifrån dina grundläggande värderingar om vad som har ett värde här och nu. 

Övning 3. Egenskaper och värdeord

Tänk tillbaka på en situation där du kände dig riktigt tillfreds och stolt över dig själv...Vad var det du gjorde eller sade? Vilken värdering bottnar detta handlande i?

 • Vilka egenskaper värderar du högt hos dig själv?
 • Vilka är de värderingar som du vill att dina barn ska uppmärksamma hos dig och införliva i sina vuxna liv? 
 • Vad uppskattar du för egenskaper och värderingar hos de som finns runtomkring dig? 

Här är det viktigt att du har laddat värdeorden med exempel och definitioner som betyder något för dig, så att orden får en tyngd och en betydelse som du kan ta med dig. 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.