Värderingar i skolan

Vad är värderingar?

Värderingar är de grundläggande värden och föreställningar vi har om vad som är bra /dåligt eller vad som är önskvärt/icke önskvärt, vackert/fult eller tillåtet/icke tillåtet.

Utifrån våra värderingar tar vi ställning för eller emot. Detta ställningstagande påverkar våra handlingar och visar sig som ett beteende.

Våra värderingar är ibland väldigt tydliga i exempelvis det vi säger och hur vi agerar i specifika situationer osv.

Dina värderingar är en sorts beskrivning av vad du står för och vad du vill. Värderingarna ger signaler om vad dina medmänniskor kan förvänta sig av dig.

Värderingar kan sägas vara stjärnorna som vi styr våra liv efter, de som visar oss den rätta vägen. 

Värderingar grundläggs tidigt

I den tidiga socialiseringsprocessen grundläggs värderingarna och detta sker från mycket tidig ålder. 

Relationer med föräldrar, familj, släkt och människor som står dig nära påverkar oss. Miljön och den kultur som vi bor och verkar i är också en faktor.

Från våra föräldrar får vi höra vad som är önskvärt och icke önskvärt, från skolan får vi veta vad som är bra och mindre bra, våra vänner talar om vad som är rätt väg att gå.

Tonåringar testar sedan ofta de inlärda värderingarna för att se om föräldrarnas värderingar fortfarande står sig eller om man vill skapa sina egna.

Utifrån nya erfarenheter formas våra värderingar om, vi kanske väljer ett annat kompisgäng eller en situation uppmärksammar oss på att vi slagit in på en felaktig väg och då gör vi ett nytt val utifrån våra nya insikter om vad som är rätt och riktigt. 

De värderingar man får som ung vuxen brukar sedan stå sig genom livet. Värderingar tenderar därmed att vara relativt konstanta, men däremot inte helt statiska.

Att agera utifrån sina värderingar

Beroende på din livssituation, ålder, ekonomi och hälsa har du möjlighet att agera mer eller mindre utifrån dina värderingar.

Ett exempel kan vara en studerande individ som har en stark känsla för miljö, som saknar ekonomisk möjlighet att bara köpa ekologiska matvaror eller rättvisemärkta produkter.

Men när ekonomin åter tillåter, kommer personen att börja handla ekologiskt och en bättre magkänsla kommer att infinna sig då personen återigen kan agera utifrån sina värderingar.

Synliggör värderingarna för lättare beslut

Grunden för dina värderingar, din värdegrund, är ett facit som du kan använda för att kontrollera att omvärlden och rådande situation är rätt för dig. Är dina beslut både etiskt och moraliskt försvarbara- i dina ögon?

Om du känner stor frustration eller en inre stress i ditt dagliga liv, kan det bero på att det råder en inre konflikt mellan din värdegrund och de krav som omvärlden ställer.  Då kan det kännas svårt att fatta beslut eller veta vad du vill.

Är du i samklang med dina värderingar, känner du dig i balans och du har lättare att fatta beslut utifrån det som känns rätt. 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.