Fyra hus som symboliserar fyra rum

Allt fler ledare vill förstå varför förändringsprocesser skapar oreda i organisationen och hos individerna.

De vill också skynda på förändringsprocessen och se till att personalen mår bra under arbetets gång.

Ett sätt att göra det på är att arbeta utifrån teorin om Förändringens Fyra Rum ® utvecklad av psykologen Claes Janssen.

Här har vi sammanställt en översikt av denna teori och förklaringsmodell som hjälper dig att bli framgångsrikare som ledare.

En förklaringsmodell vid förändring

Den så kallade fyrarummaren ® är en förklaringsmodell för vad som händer med individer, grupper och organisationer vid förändring, kris och förnyelse. Teorin utgår från att människor passerar genom fyra psykologiska rum (skeden) under en förändringsprocess.

Bakgrund och användning

Claes Janssen är docent,  psykolog, forskare , författare och upphovsman till teorin som även innehåller flera verktyg. Det utbildas allt fler konsulter över hela världen, som certifieras för att få handleda grupper med utgångspunkt i teorin. Ander och Lindström Partners äger tillsammans  med Claes Janssen konceptet idag, som genomförs i seminarieform för chefer tillsammans med medarbetarna.

Ständigt pågående process

Vi rör oss ständigt genom de fyra rummen, i kortare och längre cykler. Du kan passera dessa rum inom loppet av några timmar om något traumatiskt inträffar eller passera genom dem inom ett helt liv. Du kan också befinna dig i flera rum samtidigt i flera olika aspekter av livet (arbete/fritid/relationer).

Första rummet: Nöjdhet

Befinner man sig i det första rummet är man nöjd och tillfreds med livet. Man känner sig trygg, man har kontroll och vet vad som förväntas av en. Medarbetaren producerar och levererar. Arbetslaget känner att de vet var de har varann och känner sig trygg i att kunna vara sig själv.

Trygghet eller stagnation

Nöjdheten behövs för att kunna fira framgångar och känna av projektavslut.  Fastnar man i nöjdhet sker en stagnation och det kan gå slentrian i upplevelsen av arbetsuppgifter. 

Förändra inte det som fungerar bra

Inför ett förändringsarbete är det viktigt för ledningen att stanna till och reflektera kring vad det är man idag är nöjd med, vad är det som fungerar bra? Vad är det som absolut inte bör förändras?

Andra rummet: Censur/förnekande

När nöjdheten har förlorats genom en förändring hamnar man i ett stadium av censur eller förnekelse. Antingen har förändringen skett snabbt (genom en lagförändring eller en farlig konkurrent som dykt upp på marknaden) eller långsamt (genom många små förändringar, uppsägningar eller att lönsamheten långsamt blivit sämre ).

Medarbetaren förnekar det inträffade och försöker låtsas som om ingenting hänt.

Man strävar efter att komma tillbaka till det som varit och vill göra så som man alltid gjort.

Självinsikt som för dig vidare

Censuren kan ske medvetet (vill inte veta av förändringen och sållar bort informationen av olika anledningar) eller omedvetet (hoppas innerst inne på att förändringen ska gå över och informationen landar inte på riktigt). Genom självinsikt, kan medarbetaren komma vidare till nästa fas. Man reflekterar över vad det är som har hänt och får en insikt om att det inte kommer att bli exakt som förut efter detta.

Som chef kan man ge feedback till de medarbetare som fastnat i förnekelsefasen. Du som ledare spelar en stor roll här. Informera om att förändringen är här för att stanna och var tydlig i informationen kring hur man ska arbeta hädanefter .

Censurering kan leda till ett kreativt klimat

Censur/förnekelsefasen behövs i dagens samhälle,  då vi blir överösta med information och bombarderas med intryck. Vi kan inte hantera all stimuli och gör klokt i att inte ta till oss allt, utan censurera bort det som inte rör vår arbetssituation. En förnekelse är också av godo då någon kläckt en idé. Genom inställningen att ”det ordnar sig” eller att “vi löser det andra varefter”, där man förnekar de problem och svårigheter som kan uppstå, uppstår ett mycket mer kreativt klimat där man i förväg inte oroar sig för allt det som kan hända.

Tredje rummet: Förvirring

När vi inser att allt det trygga, som vi är vana vid har gått förlorat skapar det en stor förvirring hos individen och inom organisationen. Ett kaos uppstår på grund av många känslor som dyker upp och leder till en oförmåga att skapa struktur eller sortera bland alla intryck. Det kan uppstå både enklare problem med frågor kring arbetsuppgiften, djupare strukturproblem kring roller på arbetsplatsen eller existensiella frågor på individnivå kring identitet.

Från botten finns det bara en väg att gå- upp!

Detta brukar kallas nollpunkten, när organisationen eller individen når botten. Man tvingas inse att det aldrig kommer att bli nöjdhet i exakt samma form som tidigare. Kanske har man tvingats ge upp en dröm eller vision som man levt med länge.

Fastnar organisationen i förvirringsfasen, skapas en osund arbetsplats med många sjukskrivningar osv som följd.

Mod och medvetna val krävs

Förvirringsfasen behövs, då det är här en vilja till förändring väcks. Man är på noll och vill vidare.

Som ledare behöver du dels stötta dina medarbetare för att de ska fatta mod och göra väl medvetna val, dels behöver du själv vara modig och fatta avgörande beslut för att kunna gå vidare till fjärde rummet.

Fjärde rummet: Inspiration/förnyelse

I detta rum sjuder det av kreativitet och idékreeringen tar fart.

Här är det viktigt att ta tillvara de bästa ideerna, som kan bli ny produktivitet, ny verksamhet som skapar ny nöjdhet inom organisationen.

Nytändning av nya visioner

Inspirationsfasen är viktig, då det är här alla kreativa idéer som för organisationen vidare uppstår. En ny möjlighet visar sig som kan utmynna i en ny vision som skapar en nytändning inom organisationen.

Mycket snack och liten verkstad

Som ledare är det viktigt att gå från ord till handling genom att förverkliga idéerna. Fastnar man i inspirationsfasen blir det “mycket snack och liten verkstad”. 

Temperaturmätning av organisationen

Genom att konkretisera dessa skeden, kan företaget få en temperaturmätning av var organisationen och dess medlemmar befinner sig för tillfället.

Flera organisationer som deltagit i seminarierna vittnar om en ökad förståelse och att personalen visar mer hänsyn till varandras känslor.

Gemensam ordlista sätter ord på känslor

Genom att tillsammans ha arbetat med fyrarummaren, har organisationen även skapat en gemensam ordlista, som sätter ord på det man känner och man kan återkomma till begreppen i nästa fas av förändringen och nästa.

Konceptet är spritt över hela världen och används inom såväl stora internationella koncerner såsom IKEA, till mindre företag, idrottsföreningar och skolor.

Fördjupning

Förändringens Fyra Rum (workshops, certifierade handledare mm)

Läs mer om Claes Janssens tankegångar:
http://www.andolin.com/fourrooms/sv/index.shtml
http://www.andolin.com/pdf/det-magnifika-bade-och.pdf
http://www.andolin.com/pdf/tidsandan-skenar.pdf

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.