Nummer 3

Det sägs att de enda organisationer som kan växa och frodas på sikt är de som tillför värde, som tjänar andra människor.

Det är min tro att det är på samma sätt med ledarskap. Det ledarskap som lyckas på sikt är ett ledarskap som tillför värde, som innefattar ett tjänande.

Citat

"Målet för många ledare är att få människor att tänka högre tankar om ledaren. Målet för en stor ledare är att hjälpa människor att tänka högre tankar om sig själva."

(J Carla Nortcutt)

Nyheter

Det har tillkommit flera nya leverantörer på Ledarskapsutbildningar.se vilket gjort att utbudet av utbildningar i ledarskap har ökat.

Bland annat flera leverantörer av utbildningen The Human Element som gjort att det finns fler valmöjligheter både vad gäller tid och plats för denna utbildning.

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.