När det är dags att förhandla om de pengar du får tillgängliga för att lägga på utveckling av ditt ledarskap kan det vara på sin plats att fräscha upp grundläggande färdigheter när det gäller att förhandla.

Vi har sammanfattat sju tips som dig att förhandla på ett sätt så att alla känner sig som vinnare efteråt (vilket betydligt underlättar det framtida samarbetet).

1. Kommunicera klart och tydligt

Tala i jag-form, lyssna aktivt och ställ frågor, fokusera på att förstå mer än att bli förstådd.

2. Respektera den andra personen

Framgången vilar i din förmåga att acceptera den andra personens olikheter i värderingar, synsätt, bakgrund och perspektiv.

3. Tydliggör och definiera problemet

Från början har båda tydliggjort vad de vill ha/behöver, sedan behöver ni också klargöra gemensamma problem, uppfattningar och intressen.

4. Sök lösningar från flera olika håll

Ibland kan det hjälpa att söka alternativa lösningar i böcker, tidningar och människor som kan vara bekanta med problemet.

5. Samarbeta för att nå en gemensam lösning

Sätt din ilska, frustration och ditt förakt och ego åt sidan för att ge utrymme för samarbetet. Tänk vi, mer än du och jag.

6. Var pålitlig

Följ upp och gör det ni kommit överens. Personer som upplevs som pålitliga och trovärdiga är bättre förhandlare.

7. Bevara relationen

Undvik att hamna i vinna och förlorare upplevelser. Effektiv förhandling baseras inte på makt och kontroll utan på lika värde. Lösningar är gemensamt överenskomna.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.