Nummer 2

Välkommen till en ny utgåva av Nyhetsbrevet!

Få har väl undgått att beröras på ett eller annat sätt av den så kallade "finanskrisen" i världen. Med anledning av detta ägnar vi övervägande delar av detta nyhetsbrev åt ledarskap i kriser och åt personligt ledarskap - att leda sig själv.

"En ledares slutliga test är att hon lämnar efter sig i andra människor en övertygelse och vilja att fortsätta.(Walter Lippman)

Nu har så gott som alla arrangörer bidragit med sina UGL-kurser under 2009 i listningen under Datum och priser på http://www.uglkurser.se. Total finner du nu 107 stycken olika kurser där. Några nya kursplatser har kommit till såsom Dundret, Höga Kusten, Västerhav i Göteborgs Skärgård och Knistad i Skövde!

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.