Handledning för chefer och ledare

Handledning online för chefer och ledare

Söker du en ventil eller ett stöd för dina utmaningar i ditt ledarskap? Behöver du någonstans där du kan få tala till punkt?

Varmt välkommen att söka till handledning i grupp, ett sammanhang där du som chef har möjlighet att både ge och ta emot stöd. Chefskapet kan vara ensamt och känslomässigt utmanande. Att få stöd från andra som befinner sig i liknande situation, som är villiga att lyssna, är ofta värdefullt. 

För vem?

Handledning är till för dig som har en ledande roll, tex projektledare, teamledare, avdelningschef. Du önskar ett sammanhang tillsammans med andra, där du kan prata om det som berör dig i din roll. Du är villig att utvecklas och önskar bidra till andras växande. 

Hur går det till?

Vi startar upp med en introduktion och går igenom struktur och grundregler för kommande handledningstillfällen. Vi inleder med presentationer av varandra och ramar. Ramar som handlar om förtrolighet, tystnadsplikt och ett icke-dömande förhållningssätt. 

Syftet med träffarna är därefter att du som chef ska kunna dela det som du sitter med just nu, få prata om din situation och vi andra i gruppen lyssnar och ger stöd. Stödet kan utöver lyssnandet vid behov även innefatta praktiska råd, tips och erfarenhetsutbyte. 

Gruppens storlek är på max 10 personer och leds av två handledare. Vi som handleder hjälper till med coachande frågor för att stödja dig i din utveckling.

Var?

Vi ses över Zoom vid åtta tillfällen. Den första gruppen startar i april 2021.

När?

Kl 08:30-11:30 följande datum: 14 april, 12 maj, 2 juni, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 24 november och 8 december. 

Vad kostar det?

Den första gruppen med start 14 april 2021 är kostnadsfri för icke-vinstdrivande organisationer. För övriga deltagare är kostnaden 9500 kr exklusive moms per deltagare.

Vilka är vi som handleder?

Markus AmantoMarkus Amanto

Markus har arbetat med att utveckla ledare, team och organisationer i Asien, Europa och Nordamerika i över 25 års tid. Han har tidigare haft flera olika positioner som chef. När han arbetade som säljare byggde han ett säljteam med 400 personer i de nordiska länderna.

Han har skrivit två böcker om chefskap och ledarskap. Han arbetade tidigare som handledare för UGL-kurser och är även certifierad i användningen av SDI® (Strength Deployment Inventory) samt utbildad inom krishantering och psykosyntes.

Deltagare brukar beskriva att dom uppskattar Markus kombination av kunskap, värme och humor.


Ann BergmanAnn Bergman

Ann är grundare och ägare av företaget Teamout AB som bland annat arrangerar ledarskapsutbildningen UGL sedan år 2014.

Ann är nationalekonom i grunden och har arbetat ett flertal år som chef inom finanssektorn. Förutom UGL-handledare är Ann även utbildad inom konflikthantering, kommunikation, grupputveckling och läser till att bli gestaltterapeut.

Ann beskrivs ofta som lugn, förtroendeingivande och pålitlig.

Ansökan och urval

För att vi ska kunna sätta samman en bra grupp med motiverade individer har vi tre steg i din ansökan.

  1. Du fyller i ansökningsformuläret och svarar på frågorna där
  2. Vi tar kontakt med dig för ett samtal om vad du förväntar dig och behöver samt vad handledningen innebär och kan ge. 
  3. Om förväntningar och förutsättningar stämmer överens erbjuds du en plats. När du tackar ja till den platsen blir din anmälan bindande.

Ansökningsformulär

Innan du klickar på NÄSTA, vänligen klicka i rutan ovan för att visa att du är en livs levande människa och inte en robot som busar med vårt formulär.

Frågor?

Ring oss på: 08-58080040