Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Förtroendefullt Samarbete > Mer om

Mer om Förtroendefullt Samarbete ™

I kursen Förtroendefullt Samarbete samsas två huvudsakliga teknologier som lovar att de tillsammans skapar ett pålitligt ramverk för att utvinna de potentiellt konstruktiva rikedomar i konflikt och berika troligheten och framgången för samarbete. Den första av dessa två inom Förtroendefullt Samarbete kan beskrivas som en intresse-baserad problemlösning som hämtat inspiration framförallt något kallat Harvard Negotiation Project.

Om den första teknologin inom Förtroendefullt Samarbete

Här klarläggs en process för att med hjälp av Förtroendefullt Samarbete strukturera samtal genom vilka människor kan nå överenskommelser baserade på försoning av intressen och behov som döljer sig under synbart motsägande positioner. Intressebaserad problemlösning är, tillsammans med tron att människor är mer benägna att stödja och genomföra lösningar som de själva är med och beslutar om, är grundläggande delar i denna process för konflikthantering.

Om den andra teknologin inom Förtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete tar denna eleganta metod för problemlösning och kombinerar den med en teknologi för att på ett djupare plan förstå interaktioner människor emellan och individuell medvetenhet. Denna andra teknologi är The Human Element, framarbetad av Will Schutz. Till denna teknologi skapade han även överensstämmande instrument såsom Firo-B® för att förutse interaktionen två människor emellan.

Fyra kvadranter i Förtroendefullt Samarbete

Man kan säga att Förtroendefullt Samarbete identifierar och adresserar fyra kvadranter rörande konflikter. Den första är innehållsområdet som avser sakfrågor, bekymmer och problem, vilka ofta är mätbara och konkreta i olika former. Den andra interagerar med den första och består av de metoder för problemlösning som individer tar med sig in i situationer och vilka existerar som kulturella normer i organisationer.

Den tredje kvadranten är individens dito, där vi finner subjektiva, icke mätbara och ofta ej helt tydligt uttalade intentioner, attituder och självmedvetenhet. Avslutningsvis den fjärde kvadranter inom konceptet Förtroendefullt Samarbete där man talar om den interpersonella dynamiken, det vill säga dynamiken mellan människor. Också denna kvadranten ligger åt det subjektiva hållet rörande förståelse, uppriktighet och koppling mellan människor.

Genom Förtroendefullt Samarbete får du möjlighet att både i teori och praktik arbeta med dessa fyra kvadranter vilket kan vara en väsentlig del i din ledarskapsutveckling.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.