Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Förtroendefullt Samarbete > Beyond Conflict ™

Beyond Conflict ™

Förtroendefullt samarbete hetted tidigare innan man bytte namn till Beyond Conflict ™. Här följer mer information om det konceptet och som gäller än idag under det nya namnet. Konceptet ger dig möjlighet att öva och utveckla din förmåga att förebygga konflikter. Du får genom Beyond Conflict ™ även möjlighet att träna lösning av problem och konflikter tillsammans med andra.

Vidare ger Beyond Conflict ™ dig möjlighet att undersöka vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende. Du får även reflektera kring dynamiken i mellanmänskliga relationer och vad som händer i konfliktsituationer.

Beyond Conflict ™ kan dessutom öka din insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer. Du får via Beyond Conflict ™ även träna goda samtal, problemlösning, konflikthantering och förhandling.

Konflikter som är olösta och outtalade är det som mer än någonting annat har effekt på organisationer och leder till ineffektivitet i vår verksamhet och skapar stress i vårt mänskliga samspel. En viktig tes i denna kurs är att dessa konflikter kan förebyggas genom att detta program för utveckling kallat Beyond Conflict ™. Programmet ger insikter och kunskaper om vad som orsakar konflikter och hur dessa kan förebyggas.

Det handlar om kombinationen av att både kunna hävda egna intressen och samtidigt förmå klara relationen. Programmet bygger på en samverkan av så kallade hårda och mjuka metoder. Intressebaserad problemlösning utgör grunden i den hårda delen och Will Schutz FIRO-teori utgör utgångspunkten i den mjuka delen i form av modellen The Human Element som används under denna kurs.

Kursdagarna inleds med grunderna i de båda metoderna och byggs sedan på steg för steg. Kvällspass ingår och olika lärmetoder såsom simuleringar, självskattning, föreläsning och diskussion varvas för bästa möjliga inlärning och ledarskapsutbildning.

Snabbfakta Beyond Conflict ™

Kursen Beyond Conflict ™ har bytt namn och kallas numera Förtroendefullt Samarbete. Du kan även läsa mer om Förtroendefullt Samarbete.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.