Artiklar

VD:n Ibbe Gnem om vad det positiva ledarskapet har för effekter i organisationen

Webbtidningsredaktionen hade ett intressant samtal om positivt ledarskap med Ibbe Gnem, vd för Distriktstandvården, entreprenör, affärsängel och engagerad i ett flertal nätverk och styrelser.

Vad innebär positivt ledarskap för dig?

- Positivt ledarskap handlar inte om att alltid vara glad eller försöka släta över problem. För mig innebär det att man är rak, ärlig och arbetar konstruktivt för att identifiera och finna lösningar till problem.

Hur kommer det sig att du ägnar tid och tanke till positivt ledarskap?

-Jag tycker det är viktigt att se människan bakom sitt yrke och bakom sin titel.

Alla människor gör bra saker, alla gör det bästa av de resurser de har.

"Det du väljer att fokusera på växer".

Vattnar du på det negativa eller vattnar du det positiva?

Vad ger positivt ledarskap för resultat inom organisationen?

- Jag upplever att det ger en gladare stämning, förstärker individer med positiv feedback, skapar tillit och ett bättre självförtroende.

Individer stärks och känner att det är kul att ledningen tror på medarbetaren och gör allt för att underlätta deras arbete.

Hur kan man lära sig att ha ett mer positivt ledarskap?

Innan du ska samtala med en medarbetare om ett problem och en lösning, tänk till.

Föreställ dig vad individen är bra på. Vad har personen gjort tidigare för att komma så långt som han/hon har kommit, vilka positiva egenskaper finns det att bygga på? Hur kan vi förstärka individen att göra mer av dessa rätta saker?

Det är också viktigt att få med sig medarbetaren i samtalet. Se till att medarbetaren kan se sin insats i den stora bilden. Hur denne persons briljanta arbetsinsats kan förbättra hela organisationens gemensamma resultat.

Det gör du genom att uttrycka vad du uppskattar, vad du vill ha mer av och samtidigt erbjuda ett stöd för medarbetaren.

"Vi uppskattar verkligen dina artiklar som du skriver. Idag blir det i genomsnitt tre artiklar om dagen. Du är snabb och du håller dina mål. Vi skulle dock behöva utöka utgivningstakten på tidningen, därför att ... Hur kan vi stötta dig så att du skulle kunna skriva kanske 5 artiklar om dagen? Vad kan vi lyfta bort från dina övriga arbetsuppgifter? Vad kan vi hjälpa dig med? "

Hur går du tillväga vid problemlösning med medarbetare?

Vid all problemlösning gäller att klargöra vad problemet är, att komma till kärnan.

Vad är det egentligen vi ska lösa? Vad behöver denna individ för att bli hjälpt att själv kunna lösa problemet? Jag vill få medarbetaren engagerad i samtalet, individen ska finna egna vägar att bidra till lösningen.

Har du något exempel på när positivt ledarskap löste en besvärlig situation?

-Jag tänker särskilt på ett tillfälle där jag gick in och coachade vid en situation, som blev väldigt lyckosam, just eftersom vi valde att fokusera på det positiva. En chef tyckte inte riktigt att de andra sekreterarna "dög" eller var lika bra, utan hade en sekreterare som hon samarbetade med på ett bra sätt . Denna sekreterare behövde vara ledig en dag i veckan och personalchefen, som skulle försöka få till ledighetsansökan, var orolig för att detta inte skulle bli beviljat av chefen eftersom hon inte ville ha någon annan sekreterare på dennes plats en dag i veckan.

Denna personalchef coachade jag till att lägga upp situationen något annorlunda med fokus på det positiva hos chefen, varpå samtalet gick såhär:

"- Din sekreterare Eva, som du ju tycker så mycket om, behöver vara ledig en dag i veckan.

Eftersom vi vill att hon ska trivas och stanna kvar i företaget, så undrar jag om det skulle gå för sig att bevilja hennes önskemål om att vara ledig?"

Det ville naturligtvis chefen också, att Eva skulle vara nöjd, så visst fick hon vara ledig. Samtalet fortsatte:

"- Om du fick önska dig en ersättare för Eva på måndagar, vilken av de andra chefssekreterarna skulle du vilja arbeta med istället? Och vi skulle vilja be dig, eftersom du har en så himla bra relation med Eva, om det finns något som du skulle kunna utbilda eller visa ersättaren så att vi får ta tillvara din kompetens så att ni också kan få en lika god relation så småningom?"

Det visade sig att chefen i detta samtal kände sig sedd och uppskattad för sin förmåga att lära ut och därför blev positivt inställd till att utse en ersättare bland de andra som hon även villigt erbjöd sig att samarbeta och utvecklas tillsammans med.

Situationen blev mycket lyckosam i företaget med tre nöjda individer som bidrog till sin egen problemlösning.

(Namnet Eva är fingerat.)

Hur väl en situation kan lösas beror mycket på hur man lägger upp förslaget och hur man formulerar sig.

Om vi pratar i positiva termer om hur vi kan förbättra något och om vi erbjuder stöd och hjälp längs vägen finns chansen till en positiv förändring.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.