Artiklar

Artiklar

Här hittar du fördjupningsartiklar inom olika ämnen.

Hanne Stichel, präst inom Svenska Kyrkan

Altaleda träffar Hanne Stichel, präst inom Svenska kyrkan, för att diskutera värderingar, något som man i hennes yrke ofta får tillfälle att prata om med sina medmänniskor i både glädje och sorg.

Hanne menar att du som ledare, medarbetare eller människa måste våga ställa frågan då och då: Är jag sann i mig själv? Handlar jag i riktning mot mina värderingar? Är jag lojal mot mig själv och organisationen som jag företräder?

VD:n Ibbe Gnem om vad det positiva ledarskapet har för effekter i organisationen

Webbtidningsredaktionen hade ett intressant samtal om positivt ledarskap med Ibbe Gnem, vd för Distriktstandvården, entreprenör, affärsängel och engagerad i ett flertal nätverk och styrelser.

Vad innebär positivt ledarskap för dig?

- Positivt ledarskap handlar inte om att alltid vara glad eller försöka släta över problem. För mig innebär det att man är rak, ärlig och arbetar konstruktivt för att identifiera och finna lösningar till problem.

Mental coach Lennart Carlsson om hur du uppnår dina mål med visualisering

Ledare kan dra nytta av elitidrottarnas bästa knep för att nå större framgångar.

Vi har fått chansen att ta del av Lennart Carlssons visdom, som bland annat varit Färjestads mentala coach alltsedan 1999, samt listats som mental tränare för olympiska idrottare. 

- De mentala processerna är ingenting konstigt egentligen, utan något vi gör hela tiden, men oftast med en sämre ingång.

Vi förväntar oss att misslyckas, eller kanske ältar vi problem eller situationer som gick dåligt. Förvänta dig något bra istället, medvetet!

Stoppa in rätt film i hjärnan, fokusera på något som gynnar dig, menar Lennart. 

Magdalena Helander arbetar som handledare för JGL Jämställdhet Göra Lära

Jämställdhet bidrar till nytta för offentlig sektor och tillväxt för privata företag; för att kunna bygga en stark relation med befintliga kunder och för att nå nya kundsegment.

- Det ses allmänt som positivt att vara en jämställd organisation och en jämställd arbetsgivare. Därför kan jämställdhetssatsningar användas i marknadsföring, för att stärka varumärket. Speciellt snabbt sprids ju synen på organisationer i sociala medier, säger Magdalena Helander, ledarskapskonsult och kursansvarig på CoreCode International för JGL, Försvarshögskolans jämställdhetsutbildning för arbetslivet.

Vi människor tolkar världen olika, utifrån våra olika personligheter.

Genom att inom en organisation använda sig av analyser och olika verktyg kan vi lära oss att se vad varje persons unika personligheter kan tillföra i samarbete med andra.

Myers - Briggs Type Indicator®, förkortat MBTI, är ett formulär baserat på Carl Gustav Jungs personlighetsteori och utvecklat i USA av Isabell Myers och Katheringe C Briggs. MBTI ® är ett av världens mest använda personlighetstester och utvecklades för över 50 år sedan.

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.